Sh 2018 Sơn Đổi Màu Vàng Chanh – Dàn Chân Đen Sporty