SH 300i Phiên Bản Giới Hạn Màu Xám Xi Măng Kết Hợp Dàn Chân Sporty