SH 2020 Phiên Bản Đặc Biệt Được Sơn Cam-Đen Kèm Dàn Chân Sporty