SH350i Sơn Đổi Màu Xám Chì Phối Dàn Chân Sporty Đen Bóng