Xe AB 2009 Dọn Full Toàn Bộ Tông Màu Chính Là Xám Xi Măng Và Đen