Sh 2017 Sơn Full Carbon Nhựa Đen Phối Mâm Vàng Đồng Tĩnh Điên