SH 2020 Sơn Phối Màu Vàng Đen – Dàn Chân Đen Sporty