Vario 2019 Sơn Phối Màu Trắng Ngọc Trai Và Xanh Mint