Vario 150 Được Dọn Mới Hoàn Toàn Sơn Carbon Các Chi Tiết Nhựa Nhám Cực Đẹp