SH 350i Sơn Đổi Màu Xám Xanh Phối Dàn Chân Đen Bóng